هتل آپارتمان صادقیه مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : عالی

نزدیکی به حرم : 5 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 60,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد ، خیابان خسروی نو کوچه خامنه ای

هتل آپارتمان دیدار مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : عالی

نزدیکی به حرم : 6 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 60,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد، خیابان امام رضا 6

هتل آپارتمان ستارگان مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : عالی

نزدیکی به حرم : 7 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 50,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد، خیابان امام رضا 5

هتل آپارتمان سارینا مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 7 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 50,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد، خیابان امام رضا 5

هتل آپارتمان آرین مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : عالی

نزدیکی به حرم : 4 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 80,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد، خیابان امام رضا 3

هتل آپارتمان پرنیان مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : عالی

نزدیکی به حرم : 10 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 55,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، شهید حنایی 6

هتل آپارتمان حیات شرق

درجه کیفیت هتل آپارتمان : عالی

نزدیکی به حرم : 5 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 55,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد , خیابان نواب صفوی , بین نواب 10 و 12

هتل آپارتمان همتا مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 4 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 55,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 3
20 درصد تخفیف

هتل آپارتمان تبسم مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : عالی

نزدیکی به حرم : 4 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 55,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 3
50 درصد تخفیف

هتل آپارتمان نیکا مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 6 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 55,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 6
20 درصد تخفیف

هتل آپارتمان سفرای طلایی

درجه کیفیت هتل آپارتمان : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 6 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 60,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 6
20 درصد تخفیف

هتل آپارتمان بشری مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : عالی

نزدیکی به حرم : 4 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 55,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - شهید اندرزگو 8 - بازار سرشور، بین سرشور 3 و 5

هتل آپارتمان مهستان

درجه کیفیت هتل آپارتمان : عالی

نزدیکی به حرم : 10 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 160,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 6

هتل آپارتمان کیش بافان

درجه کیفیت هتل آپارتمان : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 10 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 140,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - امام رضا 8

هتل آپارتمان ترنم مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : عالی

نزدیکی به حرم : 10 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 110,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا 1

هتل آپارتمان پایتخت

هتل آپارتمان مشهدهتل آپارتمان مشهد هتل آپارتمان مشهد هتل آپارتمان مشهد

نزدیکی به حرم : 2 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 140,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان آیت الله بهجت

هتل آپارتمان جمکران

هتل آپارتمان مشهدهتل آپارتمان مشهد هتل آپارتمان مشهد هتل آپارتمان مشهد

نزدیکی به حرم : 10 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 90,000 تومان اطلاعات
آدرس :مشهد - خیابان امام رضا 3

هتل آپارتمان یلدا مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : خوب

نزدیکی به حرم : 5 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 40,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - دانش شرقی 8
20 درصد تخفیف

هتل آپارتمان افتخار مشهد

درجه کیفیت هتل آپارتمان : خیلی خوب

نزدیکی به حرم : 5 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 55,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - ظلع جنوبی بازار رضا شیخ طوسی 11

هتل آپارتمان مارین مشهد

هتل آپارتمان مشهدهتل آپارتمان مشهدهتل آپارتمان مشهد هتل آپارتمان مشهدهتل آپارتمان مشهد

نزدیکی به حرم : 5 دقیقه

قیمت کل برای 1 شب از 40,000 تومان اطلاعات
آدرس : مشهد - خیابان امام رضا - دانش شرقی 8